Privaatsustingimused 

isikuandmete töötlemise osas

Käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted panevad paika, kuidas me kasutame ja kaitsema informatsiooni, mida kasutajad edastavad meile veebilehe kasutamisel. Me  kohustume kaitsma kasutajate privaatsust ja kinnitame, et veebilehel küsitud kasutaja andmeid kasutame üksnes kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega. 

1) Vastutus kogutavate isikuandmete eest

Kasutaja edastatud isikuandmete  kogumise ja kontrollimise eest vastutab Eesti äriühing KR CST OÜ (registrikood 14501148) .

Isikuandmete kogumisel ja kontrollimisel lähtume Eesti isikuandmete kaitse seadusest ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivist 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta.

2) Millist infot me kogume?

Meie kodulehekülg võib koguda, töödelda ja kasutada järgmisi andmeid:
a) isikuandmed tellimuse täitmiseks (näiteks nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne),
b) info Sinu arvuti ja meie kodulehe kasutamise kohta (näiteks Sinu arvuti IP aadress, geograafiline asukoht, veebilehitseja tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, külastuse aeg ja kestus, lehekülgede vaatamise ja lehekülgedel liiklemise statistika);
c) muu info, mis kogutakse kodulehe kasutamise käigus.

3) Küpsised

Esmakordsel kodulehe külastamisel pead andma nõusoleku küpsiste kasutamiseks. Võid küpsised igal ajal tagasi lükata, muutes oma veebilehitseja seadeid, kuid pea meeles, et küpsiste tagasi lükkamine, keelamine või kustutamine võib negatiivselt mõjutada internetilehekülgede kasutusmugavust ja toimimist.

Küpsised on andmefailid, mis saadetakse veebilehe serverist Sinu veebilehitsejasse. Küpsis ei sisalda isikut tuvastavaid andmeid, nagu nimi või e-posti aadress. Sinu veebilehitseja talletab küpsised arvuti kõvakettale ja järgmisel külastusel võib veebileht nendele juurde pääseda. Sinu veebilehitsejale võivad küpsiseid saata ka teised internetileheküljed, kuid lehitseja ei luba neil näha meie kodulehe küpsiste andmeid.

Meie  kodulehekülg kasutab seansi-, püsi- ja reklaamiküpsiseid.
Seansiküpsised on ajutised küpsised, mis seostatakse Sinu veebilehitsejaga ainult külastuse ajaks ning kustutatakse veebilehitseja sulgemisel;
Püsivad küpsised jäävad Sinu veebilehitsejasse ka pärast selle sulgemist ja lehitseja võib neid kasutada veebisaidi järgmistel külastuskordadel.

Kasutame Google Analytics’it veebikasutuse analüüsimiseks. Google Analytics genereerib statistilist ja muud veebilehe kasutamisega seotud infot küpsistelt saadud andmete põhjal. Seda infot kasutame meie kodulehe kasutamisega seotud raportite koostamiseks. Google hoiustab seda infot ning nende privaatsuspoliitika kohta saad lugeda siit.

4) Kuidas me kasutame Sinu isikuandmeid?

Meie kodulehele avaldatud andmeid kasutame oma privaatsuspoliitikas välja toodud eesmärkidel.

Võime kasutada Sinu andmeid:
a) tellimuse täitmiseks;
b) kodulehe paremaks administreerimiseks;
c) erinevate teenuste kasutamise võimaldamiseks;
d) tellitud teavituste saatmiseks;
e) pakkumiste ja muu reklaaminfo edastamiseks;
f) vaidluste lahendamiseks.

5) Andmete avaldamine

Võime avaldada Sinu isikuandmeid:
a) seaduspärase nõudmise alusel;
b) juriidiliste vaidluste lahendamisel;
c) oma õiguste kaitseks ja turvalisuse tagamiseks (näiteks pettuse kahtluse korral).

6) Sinu isikuandmete kaitse

Rakendame mõistlikke korralduslikke ja tehnilisi meetmeid kodulehe kasutajate isikuandmete kaitsmiseks, järgides kohaldatavast õigusest tulenevaid kohustusi ja erandeid. Juurdepääs kodulehe kasutajate isikuandmetele on tagatud ainult isikutele, kellele on seda oma töökohustuste täitmiseks vaja.

7) Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meil on õigus vajadusel privaatsustingimusi muuta. Meie veebilehte  kasutades kinnitate, et olete käesolevate tingimustega  tutvunud ning nõustute nendega. Privaatsustingimustes tehtud muudatustega kursis olemiseks palume külastada meie veebilehte. 

Kõigi seoses privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil kalle.ribelus@cst.ee